Dijkverbeteringstraject in Abcoude

november 6, 2018

Waternet is in de buurt van Abcoude bezig met een dijkverbeteringstraject. De huizen staan dicht op de dijk. Er is daarom gekozen voor een vervangende waterkering met een stalen damwand, ook voor een lange levensduur. In een bouwteam samen met Waternet en Nelis Infra wordt het ontwerp verder uitgewerkt. De beperkte werkruimte en de aanwezigheid van twee bruggen is een extra uitdaging om tot een uitvoerbare constructie te komen.

Met een laaggelegen land leven we met water en de risico’s die daarbij horen. Hoe we hier in Nederland mee omgaan is vastgelegd in het Deltaprogramma met als onderdeel de Waterwet. Hierin is ook vastgelegd waar dijken aan moeten voldoen. Niet alle dijken voldoen. DTE kan een adviserende rol in de aanpak voor waterveiligheid vervullen.

Delen

Deze projecten vind je misschien ook interessant