Expertises

Onze experts bouwen met drie kennispijlers: geotechniek, constructies en ondergrondse infrastructuur.

 

Het schema toont een overzicht van de onderdelen en de onderlinge samenhang tussen de verschillende expertises in ons vakgebied. Middels dit overzicht willen wij u helpen met het doorgronden en verhelderen van uw vraag.

 

Stap 1: Kies Ondergrondse infrastructuur of Geotechniek

Expertise

Distributie t/m 110 mm

Tussen het transportnetwerk en het water uit de kraan ligt het distrubutienetwerk. Dit netwerk verdeelt het water in de wijken.

Heeft u vragen of wilt u een offerte aanvragen? Vul het onderstaande formulier in.

Expertise

Lage druk distributienetten tot 100mbar

Gasleidingen zijn drukleidingen omdat gas onder druk wordt getransporteerd. Een lage druk gasleiding distribueert het gas in de wijken. Bij gas denkt men over het algemeen aan aardgas, maar het kan ook gaan over bijvoorbeeld CO2 stikstof, waterstof of waterstofsulfide.

Heeft u vragen of wilt u een offerte aanvragen? Vul het onderstaande formulier in.