Praktische aanpak voor toekomstbestendige waterkering in Leiden

oktober 27, 2021

In de Leidse Hout, middenin de gemeente Leiden ligt de Groene Maredijk. Voor de inwoners van Leiden is het een belangrijke fietsroute en een gewaardeerd bomenlaantje. Voor het Hoogheemraadschap van Rijnland is het een waterkering. Ter voorbereiding op de overdracht van het beheer van de Groene Maredijk van de gemeente aan het hoogheemraadschap verzorgde DTE een visuele weergave van de staat van de dijk, waarmee inzichtelijk is gemaakt in welke mate de dijk voldoet aan de voorschriften qua profielhoogte en stabiliteit.

 

Inmetingen van de dijkhoogte zijn vergeleken met het profiel en er is in kaart gebracht in welke mate de bomen de stabiliteit van de dijk beïnvloeden. De studie van DTE wordt gebruikt voor een onderhouds- en beheerplan. De kern van de effectieve DTE-aanpak: risico gestuurd werken, waarbij steeds is gekeken welke informatie op welk moment nodig is om een volgende stap te kunnen zetten.

 

De één kilometer lange dijk met aan weerszijden sportvelden en een stadspark, is smal en moeilijk bereikbaar. De eerste uitdaging lag in een plan van aanpak om de juiste data te kunnen verzamelen. Een inventarisatie leverde een overzicht van maatgevende locaties waar op economisch verantwoorde wijze nader onderzoek plaats kon vinden.

Op een aantal plekken zijn sonderingen en diepere boringen uitgevoerd. Op een deel van het tracé waren alleen handboringen mogelijk. Samen met de hoogtemetingen leverde het grondonderzoek voldoende data om de benodigde berekeningen te kunnen maken en conclusies te kunnen trekken.  De analyse van DTE leidde tot een afgewogen maatregelenvoorstel, waarin de belangen van de verschillende partijen zijn meegewogen.

Een houten damwand moet ervoor zorgen dat de dijk met behoud van stabiliteit op profielhoogte gebracht kan worden. Met het snoeien van de bomen wordt het risico op schade door wind verkleind.

 

 

Delen

Deze projecten vind je misschien ook interessant