Rekenen aan gastransportleiding van Noorwegen naar Polen

augustus 16, 2021

Dutch Tunnel Engineering zorgt voor GFT- en HDD-boorplannen voor sleufloze technieken

In Scandinavië voltrekt zich een strategisch gasinfrastructuurproject, dat tot doel heeft een nieuwe corridor voor de gasvoorziening op de Europese markt tot stand te brengen. Dit zal het transport mogelijk maken van gas van Noorwegen naar de Deense en Poolse markten, alsmede naar eindgebruikers in de buurlanden. Terzelfder tijd zal dit project de levering van gas uit Polen aan de Deense markt faciliteren. Het project wordt ontwikkeld in samenwerking tussen de Deense gas- en elektriciteitstransmissienetbeheerder Energinet en de Poolse gastransmissienetbeheerder GAZ-SYSTEM. Voor het opstellen van de UO (uitvoeringsontwerpen) voor de boringen bij het Deense Zealand en Funen is Dutch Tunnel Engineering ingeschakeld. Rosella Krot, directeur bij Dutch Tunnel Engineering, vertelt er meer over.]

 

GFT-boringen in 2020 bij Zealand, Denemarken

“Vorig jaar heeft DTE het UO voor zes Gesloten Front Techniek boringen bij Zealand opgesteld, in de vorm van een UO-tekening en het bijbehorende boorplan. Het initiële ontwerp is gemaakt door Energinet, zij kozen voor de GFT-boringen in verband met de lengte en grondslag. De boringen zijn verricht door Van Leeuwen Sleufloze Technieken”, opent Rosella. “De grondslag in Denemarken is beduidend anders als die in Nederland. In Denemarken loop je het risico op het aantreffen van ‘boulders’, zware keien in de klei-leemlaag. Daarom heeft de opdrachtgever vooraf veel grondonderzoek gedaan. Wij hebben dat onderzoek vertaald naar risico’s. Het aantreffen van ‘boulders’ was een reëel risico.

In totaal zijn er zes GFT-boringen verricht om hoofdwegen en spoorlijnen te kruisen. Bij de laatste boring was het ‘raak’: er werd een ‘boulder’ aangetroffen. Rosella: “Dat resulteerde in het moeten aanpassen van de boorlijn. In dit geval hebben we de tunnelboormachine teruggehaald en de boorlijn verlegd. Gelukkig gebeurde dit nog relatief dicht in de buurt van de perskuip en konden wij langs de boulder boren.

Dit jaar twee HDD- en twee GFT-boringen bij Funen

Dit jaar is Funen aan de beurt, waar er sprake is van twee boringen middels de Gesloten Front Techniek en twee boringen middels de Horizontal Directional Drilling (HDD) techniek (gestuurde boring). De twee gesloten front boringen kruisen het spoor, de HDD’s kruisen een Natura2000 gebied. “Er is sprake van eenzelfde risicoanalyse als bij Zealand, qua grond is alles vergelijkbaar. Van Leeuwen Sleufloze Technieken heeft de werkvoorbereiding gedaan, DTE heeft het UO gemaakt. Alles in opdracht voor DMV, die er als hoofdaannemer aanwezig is”, zegt Rosella tot besluit.

 

Delen

Deze projecten vind je misschien ook interessant