Project Laan van Osseveld

september 22, 2021

Van gelijkvloerse naar ongelijkvloerse kruising: kabels en leiding dienen verlegd te worden

Dutch Tunnel Engineering maakt voor Laan van Osseveld (Apeldoorn) ontwerp voor de spoorkruising

ProRail gaat de kruising van het spoor met de Laan van Osseveld in Apeldoorn van gelijkvloers naar ongelijkvloers maken. De laan van Osseveld loopt dan met een tunnel onder het spoor door. De kabels, leidingen, waterleiding en riolering die rondom de gelijkvloerse kruising aanwezig zijn, dienen daarom verlegd te worden. Dutch Tunnel Engineering werd ingeschakeld om het ontwerp te maken voor het verleggen van drie leidingen. Rosella Krot, directeur bij Dutch Tunnel Engineering, vertelt er meer over.

Gesloten Front boortechniek

“Wij hebben voor dit project het ontwerp voor de drie leidingen opgesteld”, opent Rosella het gesprek. “Daarbij is er gekozen voor de Gesloten Front boortechniek. Voor dit project hebben wij alle ontwerpwerkzaamheden gedaan, zoals de berekeningen voor de boringen, de damwandkuipen, het opstellen van het ontwerpplan en het opstellen van de bestekposten voor de kruisingen.”

De reden dat er gekozen is voor de Gesloten Front boortechniek heeft te maken met het feit dat er ter plekke vooral zandgrond is, in combinatie met de grondwaterstand, legt Rosella uit. “Qua diepte moeten de leidingen onder de bestaande ProRail leidingen komen te liggen. Ten opzichte van het spoor praten we dan over 3,9 meter diepte, tot aan de bovenkant van de buis.” Vooral vanwege de grondwaterstand is de Gesloten Front boortechniek wenselijk. Rosella: “De boorlijn loopt onder het grondwater door, het grondwater bevindt zich halverwege de dekking.”

 

Berekeningen voor de damwandkuipen

Ook de berekeningen voor de damwandkuipen komen van DTE. “We hebben het profiel voor de damwand bepaald, alsmede de diepte die gehaald moest worden. De profilering en de hoogte van de damwanden zijn zorgvuldig berekend, maar ook de krachten die op het stempelraam komen te staan. Eén van de rioolleidingen en de waterleiding zullen vanuit één bouwkuip gerealiseerd worden.”

Het verleggen van de kabels, leidingen, waterleiding en riool dient gerealiseerd te zijn voordat ProRail aanvangt met de werkzaamheden. Voor Dutch Tunnel Engineering is dit soort projecten ‘business as usual’. “Dat neemt niet weg dat we elk project met dezelfde zorgvuldigheid en kennis aanvliegen”, zegt Rosella tot besluit.

Delen

Deze projecten vind je misschien ook interessant