Gestuurde boringen Utark

april 5, 2019

Voor Eneco heeft hoofdaannemer Nijkamp twee nieuwe warmteleidingen aangelegd ten behoeve van de reconstructie van het warmtenet in Utrecht. Het tracé kruist hierbij de Thomas à Kempisweg aan de zuidzijde van het spoor Utrecht-Rotterdam. Wij hebben het boorplan opgesteld en de boogopstelling verzorgd voor de twee gestuurde boringen. In opdracht van Nijkamp heeft van Leeuwen Boringen de kruising gerealiseerd door middel van twee gestuurde boring (HDD), waarmee twee Staal/PUR/PE DN600/800 mm warmteleidingen worden aangelegd.

In totaal zijn er 14 telekranen gebruikt voor het intrekken van de leiding in het boorgat. Het intredepunt van de gestuurde boringen vond plaats tussen het spoor en het Thomas à Kempisplantsoen. Het uittredepunt vond plaats tussen het spoor en de Cremerstraat.

Bekijk hier het indrukwekkende filmpje van het project!

Delen

Deze projecten vind je misschien ook interessant