Gesloten frontboring Dordrecht

oktober 23, 2018

In Dordrecht wordt de laatste jaren hard gewerkt aan een warmtenetwerk. Om de stukken aan elkaar te verbinden moet ook het spoor kruisen. De verschillende omgevingsfactoren hebben HVC tot de keuze gebracht om het spoor te kruisen met gesloten front techniek (GFT). Uit het historisch onderzoek bleek een risico aanwezig te zijn voor obstakels in de boorlijn. Om dit risico te bepalen is voor de GFT een HDD boring uitgevoerd met een uxoscoop meting. Met deze uxoscoop wordt rond de boorkop gemeten of hier obstakels zijn. Het resultaat van de uxoscoop meting was een schone boorlijn. Hierna kon de GFT boring probleemloos uitgevoerd worden.

Tijdens de boring zijn de verschillende sporen, inclusief de aanwezige wissels, nauwkeurig gemonitord om te voorkomen dat de boring het spoorverkeer zou beïnvloeden.

DTE heeft het boorplan voor de HDD met de uxoscoop gemaakt. Deze HDD werd gemaakt om de boorlijn te inspecteren op obstakels. Voor de GFT hebben wij ook het boorplan gemaakt inclusief de berekeningen.

Delen

Deze projecten vind je misschien ook interessant