Gemalen in Wateringveldsepolder

oktober 28, 2019

In opdracht van het Hoogheemraadschap van Delfland realiseert Aannemingsmaatschappij VOBI bv de gemalen ‘Oude & nieuwe Wateringveldsepolder’ en ‘Vlietpolder’. Binnen deze aangrenzende polders is het waterpeil tijdens intense neerslag onvoldoende te reguleren. De bestaande gemalen hebben onvoldoende capaciteit en/of zijn aan het einde van hun levensduur. Het gemaal Vlietpolder wordt vervangen waarbij tevens de capaciteit vergroot wordt. Binnen de Oude- en Nieuwe Wateringveldsepolder bleek uitbreiding van het bestaande gemaal niet haalbaar. Om de afvoerende capaciteit wel te kunnen verhogen is er voor gekozen om een extra gemaal te realiseren op een strategische plek binnen de polder. Door de verhoogde afvoerende capaciteit garandeert het Hoogheemraadschap van Delfland ook in de toekomst droge voeten.

DTE verzorgt in opdracht van Aannemingsmaatschappij VOBI bv het ontwerp en de daarbij behorende eisenverificatie van de persleidingen, terreininrichting en vervangende waterkeringen van beide gemalen.

Delen

Deze projecten vind je misschien ook interessant