Werkvoorbereiding spoor in Assen

oktober 23, 2018

Op de Herman Broodstraat in Assen is er een nieuwe verbinding gelegd tussen de riolen aan de weerszijde van het spoor. De oude verbinding functioneerde niet naar behoren. De nieuwe verbinding is aangebracht door middel van een doorpersing, zodat het treinverkeer ongehinderd kon doorgaan. De doorpersing is uitgevoerd met de gesloten front doorperstechniek (GFT), omdat de doorpersing zich bevond onder de grondwaterstand.

DTE heeft in opdracht van de Gebr. van Leeuwen Boringen de engineering en de werkvoorbereiding verzorgd voor dit project. De perskrachten, steundrukken, het stempelraam en de damwand zijn berekend voor de engineering. De resultaten van de berekeningen zijn verwerkt in het boorplan en op de werktekening waar wij ook de terreininrichting hebben uitgewerkt. In het boorplan zijn de werkmethodeomschrijving en de project specifieke risico’s verwerkt.

De werkzaamheden vinden dichtbij woningen plaats. Het was daarom van belang om de omwonenden te informeren. In overleg met verschillende partijen: gemeente Assen, Gebr. van Leeuwen Boringen en Hoornstra Infrabouw, hebben wij de planning opgesteld. Deze planning is vervolgens door de gemeente Assen gecommuniceerd naar de bewoners. Enkele bewoners hebben aangegeven dit positief te hebben ervaren.

Delen

Deze projecten vind je misschien ook interessant