Engineering aanlanding in Windpark Borssele

april 21, 2020

In het Energieakkoord is afgesproken dat in 2023 16% van de Nederlandse energievoorziening uit duurzame energiebronnen moet komen. Om dat doel te halen, moet Nederland onder andere meer windenergie opwekken, op land en op zee.

Tennet ontwikkelt 3 windmolen parken in Nederland, waar Windpark Borssele er één van is. De energie die door de windmolenparken wordt opgewekt, wordt via een zeekabel naar land gebracht. Het deel tracé waar de kabel aan land komt, noemt men ‘de aanlanding’. Voor het realiseren van de aanlanding zijn verschillende uitvoeringsmethoden. Voor het windpark Borssele hebben wij de aanlanding met de Direct Drill methode uitgewerkt.

In opdracht van en samen met Tennet hebben wij de boorlijn tot een definitief ontwerp (DO) uitgewerkt. Dit DO bestond uit:

DO:

  • Bepalen van de boorlijn.
  • Berekening uitvoeringsparameters Direct Drill.
  • Sterkte berekening mantelbuis.
  • Bepaling invloedszone van de uitvoeringsmethode in verband met de primaire waterkering en een strekdam.

Na het DO hebben wij samen met de uitvoerende partij, joint venture VLCV, het DO uitgewerkt tot een uitvoeringsontwerp (UO). Een extra onderdeel wat in het UO is uitgewerkt is de boogopstelling. Voor de boogopstelling is gekozen de buis te ondersteunen met glijblokken welke op palen staan. Welke palen hiervoor in moeten, hebben nodig zijn en hoe diep deze de grond wij ook uitgewerkt.

Natuurlijk hebben wij VLCV ook in de uitvoering ondersteunt wanneer hier vraag naar was.

Delen

Deze projecten vind je misschien ook interessant