Ridderspoorweg te Amsterdam

november 6, 2018

Voor het energieneutraal maken voor de nieuwbouw in de Buiksloterham in Amsterdam, worden warmteleidingen aangelegd. Een leidingtracé wordt aangelegd vanaf de Klaprozenweg / Ridderspoorweg tot de kruising van de Distelweg met de Asterweg.

Voor dit project hebben wij het boorplan opgesteld, inclusief de bijbehorende berekeningen. Vanwege de grootte van het project en de beperkte ruimte waarmee we moesten werken was dit project een ware uitdaging. Het tracé bevat twee locaties, bij elke locatie zijn er twee HDD boringen uitgevoerd. Het opstellen van de specifieke boogopstellingen en de opstelling van het materieel vereiste daarom veel aandacht. Door het plaatsen van een container voor fietsers en een brug voor auto’s kan het verkeer zonder problemen gebruikmaken van de weg.
De twee leidingen liggen parallel aan elkaar met een minimale hart-op-hart afstand van 3,0 meter. Het tracé bevat twee kruisingen (twee locaties) met respectievelijk het Johan van Hasseltkanaal en enkele kabels en leidingen. De lengte van HDD1 is 275 m; de lengte van HDD2 is 180 m.

Delen

Deze projecten vind je misschien ook interessant