Doorpersingen Goeree-Oost

november 6, 2018

Het project is opgezet om een zoetwatertracé aan te leggen tegen verzilting van het water. Twee onderdelen hiervan zijn de doorpersingen in Dirksland en Middelharnis. Het betreft hier een stalen leiding van 1280 mm doorsnede in Dirksland en twee parallelle stalen leidingen van 1740 mm doorsnede in Middelharnis (in totaal 3 doorpersingen). Na de voltooiing van de persingen, werden deze aangesloten op betonnen putten.

DTE heeft in dit project de rol van Engineer op zich genomen voor deze gesloten front doorpersingen. Er is ingezoomd op de locatie en daarmee zijn de belangen van de verschillende partijen in kaart gebracht. Gezien beide doorpersingen onder waterkeringen doorgaan (bij Dirksland een boezemwaterkering en bij Middelharnis een secundaire waterkering), zijn er veel aandachtspunten mee gemoeid. Daarnaast is een analyse van de bodemopbouw gemaakt en de invloed hiervan op de boring.

Een sterkteberekening is uitgevoerd en de perskracht en steundrukken zijn bepaald voor de uitvoering. Er is ook een zettingsanalyse gemaakt, waarbij DTE heeft meegenomen of de leidingen de additionele zettingen aankunnen. Een volledige rapportage inclusief werkmethodeomschrijving is overhandigd aan de opdrachtgever.

Delen

Deze projecten vind je misschien ook interessant