Boringen Randstad 380

november 6, 2018

Voor het project de Randstad 380 hebben wij de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

  • Berekeningen uitvoeringsaspecten
  • Berekenen van boorspoeldrukken, trekkrachten en sterkteberekening van de mantelbuizen
  • Analyse van de kwelproblematiek met de daarbij benodigde beheersmaatregelen

De boringen bevinden zich in het kwelgevoelig gebied. Om te voorkomen dat kwelwater door de boorgang op het maaiveld terecht komt, zijn hiervoor maatregelen voorgeschreven. Tevens is voorgeschreven waar de boorspoeling aan moet voldoen om het boorgat stabiel te houden.

Het tracé bestaat uit boringen die zowel naast elkaar als onder elkaar zijn uitgevoerd. Hierbij is de minimaal benodigde afstand tussen de boringen in kaart gebracht, waarbij de boringen geen negatieve invloed op elkaar uitoefen.

Delen

Deze projecten vind je misschien ook interessant