Aanleg uitstroomleiding Zwanenburg

november 6, 2018

Bij hevige regenbuien ontstond in de Domineeslaan in Zwanenburg wateroverlast. Om het water op te vangen en sneller af te kunnen voeren, heeft DTE het ontwerp gemaakt voor twee rioolbuizen onder de weg. Om de overlast te verminderen is ervoor gekozen om deze betonnen rioolbuizen te boren met de microtunneling techniek. Vanuit verschillende perskuipen zijn diverse boringen uitgevoerd. Het project heeft vele uitdagingen gekend. De ruimte voor de werkzaamheden was beperkt. Daarnaast was in het midden van de weg al een rioolbuis aanwezig. Deze rioolbuis moest tijdens de werkzaamheden in gebruik blijven waardoor om de rioolbuis heen gewerkt moest worden.

Het project heeft DTE samen met Gebr. van Leeuwen Boringen BV (nu Van Leeuwen Sleufloze Technieken) en Nelis Infra opgepakt. DTE was hierin verantwoordelijk voor alle berekeningen rondom de boringen. Wij hebben de boorplannen opgesteld met de bijbehorende berekeningen voor de uitvoeringsparameters voor de boringen. Daarnaast hebben wij ook alle damwandkuipen uitgerekend, zowel de damwand als het stempelraam.

Naast het rekenwerk hebben wij voor dit project ook al het tekenwerk voor de beide aannemers opgepakt. Dit houdt in dat wij getekend hebben: de boringen, de damwandkuipen en de betonputten. Naast de ontwerptekeningen hebben wij hier ook de revisietekeningen voor verzorgt.

Delen

Deze projecten vind je misschien ook interessant