Risico gestuurd ontwerpen, zelf doen of uitbesteden?

juli 28, 2021

Wanneer schakel je als projectleider kabels & leidingen een externe partij in voor het maken van een risico gestuurd ontwerp?

Als het goed is ontwerp je als projectleider kabels & leidingen standaard al risico gestuurd. Dat houdt in dat je ontwerpt op basis van de risico’s die in een project aanwezig zijn. De beheersmaatregelen om deze risico’s te verminderen worden dus al automatisch in het ontwerp meegenomen. Vaak zijn deze risico’s vooraf bekend en zijn de maatregelen logische stappen die genomen moeten worden. Standaard risico’s kun je verwachten bij standaardwerkzaamheden op plekken waar vooraf duidelijk is wat je in de grond zult tegenkomen.

Het kan echter ook volledig anders zijn. De situatie bepaalt of je niet beter expertise van buitenaf kunt inhuren. Op deze manier neem je zelf geen risico’s en heb je de risico’s binnen je project onder controle. Het is een heel verschil of je bijvoorbeeld een kabel bij een spoorwegovergang moet kruisen in een dorp, of in een historische binnenstad. In dat laatste geval is het erg lastig om zelf alle risico’s in kaart kunt brengen.

Een paar voorbeelden

Stel er moet een kabel gekruist worden door een HDD-boorlijn. De eerste keuze (een automatische keuze) is dan altijd om een bepaalde afstand tot de betreffende kabel in acht te nemen. Het risico is hier dat er schade aan de kabel optreedt, met alle gevolgen van dien. De beheersmaatregel is dus het bewaren van een veilige afstand. Het wordt problematischer wanneer er sprake is van 10 kabels en leidingen die gekruist moeten worden. Dat brengt een meervoud aan risico’s met zich mee en ook het soort risico kan per kabel verschillen. Zo is het risico bij schade aan een data-aansluiting bij een woonhuis niet gelijk aan het risico bij schade die ontstaat aan een hogedruk gasleiding. Door te weten welke risico’s er kunnen optreden en wat de gevolgen per risico zijn, kunnen in het ontwerp keuzes worden gemaakt.

Schiphol berekening

Geen standaard risico gestuurd ontwerp? Schakel een expert in!

We noemden net al het voorbeeld van het verschil in omgeving wanneer er kabels en leidingen gekruist moeten worden. Op een rustige plaats, waar duidelijk gedocumenteerd is welke kabels en leidingen in de grond aanwezig zijn en niet te verwachten valt dat er zich verrassingen onder de grond bevinden, kan er standaard risico gestuurd ontworpen worden. Kijken we echter in een drukke binnenstad, dan kun je vanwege de complexiteit van het kabels en leidingennet onder de grond verwachten dat niet alles gedocumenteerd is, of dat zaken die gedocumenteerd staan in de loop der jaren misschien achterhaald zijn. Op dergelijke plaatsen spelen niet alleen risico’s onder de grond mee, maar ook in de directe omgeving van de plaats waar de kruising moet plaatsvinden.

In dergelijke gevallen kun je er als projectleider van uitgaan dat het inhuren van expertise veel problemen oplost. Het expertisebedrijf kan het risico gestuurde ontwerp maken dankzij hun kennis en ervaring. Zo zijn zij in staat om goed te anticiperen. Dutch Tunnel Engineering is zo’n bedrijf. Zij kunnen feilloos in kaart brengen wat de opdrachtgever niet kan zien of overzien. Op basis van praktijkervaring wordt er vooraf al rekening gehouden met wat er ondergronds aangetroffen wordt. Er zijn proeven nodig die deze vermoedens bevestigen, waarbij in veel gevallen verrassingen aan het licht komen waar wel degelijk rekening mee gehouden dient te worden.

Geen zorgen over risico’s, ook niet in complexe situaties

Wanneer je als projectleider door een expertisebedrijf een risico gestuurd ontwerp laat maken, dan betekent dat vooral zekerheid. Door de kennis die je zelf niet in huis hebt elders te halen, zorg je ervoor dat voor de hand liggende risico’s automatisch opgelost worden in het ontwerp, deze worden slechts als ontwerpkeuze gerapporteerd. De risico’s die dan overblijven, worden vermeld in het bijbehorende risicodossier. Dutch Tunnel Engineering zorgt ervoor dat het risico gestuurde ontwerp en het risicodossier volledig verzorgd zijn en bovenal begrijpelijk worden weergegeven, waarbij beheersbaarheid en uitvoerbaarheid prioriteit hebben. Of het nu gaat om het aanleggen van nieuwe kabel- en leidingtracés, het verleggen van bestaande kabels- en leidingen of het vergroten van doorvoercapaciteit, DTE ontzorgt jou als projectleider van ontwerp tot uitvoering.

Op deze manier wordt er tijd, geld en ergernis bespaard.

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel. Wij helpen u graag verder, klik hier en kom in contact.

Auteur: Rosella Krot
Directeur Dutch Tunnel Engineering