Rechtstreeks zakendoen met de aannemer, of toch eerst met een ingenieursbureau?

juli 28, 2021
boogopstelling amsterdam

Als projectleider kabels & leidingen wil je deze vraag voor elk project beantwoord zien

Geen project is hetzelfde, de contractvorm die een project met zich meebrengt daarom ook niet. De keuze voor een contractvorm wordt vooral bepaald door de aard van de werkzaamheden. We kunnen werkzaamheden grofweg in twee categorieën verdelen: standaardwerkzaamheden die door veel aannemers op dezelfde manier kunnen worden uitgevoerd en werkzaamheden die complexer zijn en een ‘maatwerk’ benadering vragen.

Voor de tweede categorie is het in de meeste gevallen efficiënt om rechtstreeks met de aannemer in zee te gaan en deze zo vroeg mogelijk aan tafel te betrekken. In gevallen waar er eerst een RAW-bestek opgesteld moet worden kun je als projectleider beter met een ingenieursbureau praten en op basis van de uitkomsten zeer specifiek een geschikte aannemer selecteren. In dit artikel gaan we dieper in op dit keuzeproces.

Werk het ontwerp vooraf volledig uit

Standaardwerkzaamheden die probleemloos door meerdere aannemers op dezelfde manier uitgevoerd kunnen worden, kun je als projectleider het beste uitschrijven in een RAW-bestek. Het voordeel daarvan is dat de uitvraag eenduidig is qua onderdelen en hoeveelheden en uniform gelezen kan worden door de aanbieder. Dat zorgt ervoor dat de offertes die gestuurd worden goed vergelijkbaar zijn. Daarmee wordt een eerste selectie op basis van prijs mogelijk en kan daarna bepaald worden aan de hand van de wensen en eisen bij welke aannemer je het werk aanbesteedt. Het is wel zaak dat het ontwerp volledig uitgewerkt is. Indien je als projectleider niet beschikt over eigen mensen die dit kunnen verzorgen, dan kun je voor dat gedeelte een ingenieursbureau inschakelen. Een goed ontwerp zorgt voor een eerlijke aanbesteding.

Het ontwerp uitwerken met behulp van de aannemer

Complexe(re) werkzaamheden vragen vaak om slimme oplossingen en stellen eisen aan het machinepark en de competenties van de aannemer. Voor dit soort werkzaamheden is het af te raden om een RAW-bestek op te stellen. Door ook een stuk engineering bij de aannemer neer te leggen, in bijvoorbeeld een bouwteam- of UAVGC-contract, kan in het ontwerp direct het maatwerk van de aannemer meegenomen worden. Voor het succesvol laten verlopen van het project is een nauw overleg met de aannemer noodzakelijk, gedurende het hele proces. Daarom is het raadzaam om een bouwteam te vormen, waarin jij als opdrachtgever zit, samen met de aannemer en bij voorkeur met het ingenieursbureau dat het ontwerp heeft gemaakt. De keuze om het ingenieursbureau in te lijven bij het bouwteam kan zowel gemaakt worden door de opdrachtgevers als door de aannemer. Door een ingenieursbureau te laten meekijken bij het samenstellen van de uitvraag, weet je zeker dat alleen aannemers reageren die beschikken over de juiste kennis, mensen en materieel.

De gulden middenweg

Bedenk goed dat een aannemer de focus heeft op uitvoerende werkzaamheden. Ze zijn aannemer omdat ze willen bouwen. Ook al kan een aannemer ondersteuning bieden bij het opstellen van plannen en het maken van berekeningen, het is niet zijn core business. Pas je verwachtingen als projectleider hierop aan. Een ingenieursbureau op zijn beurt is in de basis een bedrijf dat is opgezet om plannen te schrijven, ontwerpen te maken en berekeningen te doen. Zij kunnen op basis daarvan goed advies geven en een voorstel doen als het aankomt op welke aannemers geschikt zijn voor het werk, maar er ontbreekt vaak een stuk praktijkkennis…

Dan is het goed om te weten dat er ook een gulden middenweg is. Een bedrijf als Dutch Tunnel Engineering kan volledig onafhankelijk het theoretische deel van het ingenieursbureau invullen, maar heeft daarnaast ook de benodigde praktijkervaring in huis om de uitvoerbaarheid te bewaken. Dankzij een sterk netwerk en veel reeds behaalde successen weet DTE de juiste aannemer te koppelen aan elke specifieke opdracht. Een stuk ontzorging dat jou als projectleider meer ruimte geeft om andere dingen te doen, met de geruststellende gedachte dat er meer expertise voor je aan het werk is dan je voor mogelijk had gehouden.

Bepaal dus bij de start van je project welke belangen er mee spelen, die meegenomen moeten worden in de plannen. Zijn er specifieke vergunningsverleners die benaderd moeten worden omdat zij speciale eisen stellen of extra vragen hebben? Laat ook dat stuk rustig aan een partij als DTE over, wij spreken de juiste taal.

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel. Wij helpen u graag verder, klik hier en kom in contact.

Auteur: Rosella Krot
Directeur Dutch Tunnel Engineering