Met sleufloze technieken onder het spoor door

juni 7, 2021
Bovenfoto spoor Assen

Het begint met een goed ontwerp en de juiste berekeningen

Het wordt steeds drukker onder de grond, met een toenemend aantal kabels en leidingen voor allerhande doeleinden. Logisch dat er regelmatig een spoorweg gekruist moet worden, om van A naar B te komen. Daarom worden er sleufloze technieken toegepast. Met boringen en persingen wordt ervoor gezorgd dat kabels en leidingen onder het spoor doorkunnen, zonder dat er een buitendienststelling nodig is. André Dikkeschei, systeemspecialist ondergrondse infra bij ProRail en Rosella Krot, directeur bij Dutch Tunnel Engineering, specialist in sleufloze technieken, vertellen over de samenwerking van de twee bedrijven.

 

Niet alleen voor eigen gebruik

André opent het gesprek: “ProRail beschikt over een enorm kabels- en leidingennetwerk voor eigen gebruik. We verlenen echter ook vergunningen aan derden, die hun kabels en leidingen langs, onder en kruisend met spoor willen leggen. Dutch Tunnel Engineering maakt een ontwerp om met de juiste sleufloze technieken op de juiste manier onder het spoor door te gaan. Wij toetsen dat ontwerp, geven akkoord, waarna de werkzaamheden gestart kunnen worden.” Rosella vult aan: “Met sleufloze technieken wordt de beschikbaarheid van het spoor gewaarborgd. Werken in de railsector vraagt veel aan veiligheidsprotocollen. Daarom hanteren we in de ontwerpfase al de opvolger van ‘witte boekje’ van ProRail,  Richtlijn 00427 deel 2, waarin de regels voor veilig werken staan vermeld.”

Uitvoering van een boring onder het spoor met de Open Front Techniek.

Onder de ProRail leidingen door…

André verwijst naar richtlijn 427 deel 1: “De ProRail leidingen liggen onder een kortere hoek en ondieper dan andere leidingen. Derden gaan te allen tijde onder onze leidingen door. Bij calamiteiten aan het spoor is het namelijk van belang dat we eerst onze eigen leidingen tegenkomen. Om die reden is ‘meeliften met de leidingen van ProRail’ dan ook niet mogelijk.”

Door Dutch Tunnel Engineering wordt in het ontwerp rekening gehouden met het soort bodem waar de kabels en leidingen doorheen moeten. Rosella: “Het maakt nogal een verschil of de bodem van klei of van zand is bijvoorbeeld, dat is bepalend voor de boortechniek. Boren we in grondwater, dan doen we dat met een gesloten front. Zit het grondwater lager dan de boring, dan passen we een open front techniek toe.” Daar voegt André aan toe: “Je wilt ook weten wat je tegenkomt in de grondlagen, daarom is sonderen belangrijk. In Limburg zit mergel op zes meter bijvoorbeeld. Dat is normaliter een gangbare boordiepte. In zo’n geval moet je dus bepalen of je over de mergellaag heengaat, of er onderdoor.”

Prima samenwerking

Over de samenwerking tussen Dutch Tunnel Engineering en ProRail zegt Rosella: “Het fijne is dat ProRail zelf altijd meedenkt in uitvoering en vergunning. De samenwerking is goed, we vullen elkaar prima aan.” André beaamt dat en zegt: “Dutch Tunnel Engineering is voor ons een vertrouwde partner. Zij steken veel moeite in het voortraject en komen al vroeg aan tafel, dat maakt het proces soepel en zorgt voor beter werken achter in het proces.”

Ook gepubliceerd in het vakblad GWW.