GEMALEN WATERINGVELDSEPOLDER

oktober 28, 2019

In opdracht van het Hoogheemraadschap van Delfland realiseert Aannemingsmaatschappij VOBI bv de gemalen ‘Oude & nieuwe Wateringveldsepolder’ en ‘Vlietpolder’. De bestaande gemalen hebben onvoldoende capaciteit en/of zijn aan het einde van hun levensduur. DTE verzorgt in opdracht van Aannemingsmaatschappij VOBI bv het ontwerp en de daarbij behorende eisenverificatie van de persleidingen, terreininrichting en vervangende waterkeringen van beide gemalen.