Op donderdag 7 juni heeft voor de tweede keer het Kennisevent Sleufloze Technieken plaatsgevonden in de werkhal van Gebr. van Leeuwen Boringen. Tijdens dit Kennisevent heeft DTE een presentatie gegeven over het beleid rond waterkering. Dit ging in samenwerking met Hoogheemraadschap van Rijnland. De zaal was goed gevuld, wat zorgde voor interessante vragen aan het einde van de presentatie.

Al met al was het een mooie dag waarbij netwerken en het delen van kennis centraal stond.