Sleufloze technieken > Aandachtspunten bij het ontwerp

OFT: Aandachtspunten bij het ontwerp

Sleufloze technieken > Aandachtspunten bij het ontwerp

Waar gaan we doorheen? Het is evident dat het bepalen van de grondsoort op de boorlocatie belangrijk is.

Grondonderzoek

Geotechnisch onderzoek

Wel of geen grondonderzoek uitvoeren is afhankelijk van de te kruisen objecten en de bijbehorende normen en eisen. Houd vooral rekening met eventuele wijzigingen in de boorlijn.


NEN3650 schrijft voor dat de grond tot minimaal vijf meter onder de boorlijn moet worden onderzocht. Het is te summier om tot op de boorlijn grondonderzoek uitvoeren is te summier.


Geohydrologisch (grondwater) onderzoek

Omdat een OFT geen afgesloten front heeft, is de boorbuis een verbinding van het grondwater met de persput. De boorlijn ligt daarom boven het grondwater. Als dit niet het geval is, dan zal langs de boorlijn moeten worden bemalen.

Benodigde ruimte voor materieel

Aan zowel de pers als ontvangstzijde moet ruimte beschikbaar zijn of worden gemaakt om met een kraan naast de put te staan. De aan te leggen boorlijn (diepte, diameter buis, etc.). is bepalend voor de capaciteit van de kraan.


Persput

De lengte van de persput is afhankelijk van de lengte van de te boren buis en de omvang van de persstelling. Als uitgangspunt kan een lengte tussen de vijf en vijftien meter worden aangehouden. In de persput is een drukschot nodig om de perskrachten over te dragen aan de grond.

Ontvangsput
Het volume van de ontvangstput is beperkt. De bodem van de put dient minimaal de diameter van de buis plus één meter breed te zijn. De lengte van de put is afhankelijk van de gekozen methode, maar is ook beperkt tot circa drie meter.

Omdat een OFT niet wordt uitgevoerd in grondwater, is er voor de pers- en ontvangstput geen waterdich- te bouwkuip nodig. Vaak wordt dan ook een put met talud of sleufbekisting gegrave

Verder lezen?

Vraag het Tunnelvisie handboek gratis fysiek of digitaal aan