Meest voorkomende expertises

Een overzicht van onze meest voorkomende expertises

Zit het vraagstuk waar u naar opzoek bent hier niet tussen bekijk dan het gehele overzicht van onze expertises

Meest voorkomende diensten

Een overzicht van onze meest voorkomende diensten

Zit het vraagstuk waar u naar opzoek bent hier niet tussen bekijk dan het gehele overzicht van onze diensten

Expertise

Direct Drill©

Direct Drill® combineert de HDD en microtunneling techniek en legt in één fase met een continue boorproces de productbuis aan. De boorparameters zijn vergelijkbaar met de pilotfase van een HDD. Een verschil met de HDD is dat de productbuis ook als boorstang wordt gebruikt en direct achter de boorkop het boorgat in verdwijnt. Een ander verschil is dat slechts aan één zijde (alleen bij het intredepunt) materieel nodig is om de boring uit te voeren. Een zogenoemde PipePusher® genereert de duwkracht en duwt gecontroleerd de leiding het boorgat in.

Heeft u vragen of wilt u een offerte aanvragen? Vul het onderstaande formulier in.

Expertise

Damwand

Damwand is een grondkering die voornamelijk permanente wordt gebruikt. Vaak zijn ze zichtbaar bij kademuren. Een damwand nodig van hout of staal? Wij rekenen graag de optimale damwand voor u uit.

Heeft u vragen of wilt u een offerte aanvragen? Vul het onderstaande formulier in.

Expertise

GFT

Het unieke van de Gesloten Front Techniek is het met behulp van vijzels door de grond duwen van de (tunnel)buis vanuit een perskuip (of persput). Het is, evenals de OFT, een doorperstechniek. Bij de Gesloten Front Techniek graaft een tunnelboormachine (TBM) voor de buis uit. De tunnelboormachine heeft een afgesloten front waardoor met deze techniek ook onder de grondwaterstand kan worden gegraven. De pers- en ontvangstkuip moeten dan uiteraard wel een waterdicht zijn.

Heeft u vragen of wilt u een offerte aanvragen? Vul het onderstaande formulier in.

Expertise

Paalfundering

In het westen van Nederland treffen wij vaak in de eerste meters slappe grondlagen aan. In dit gebied is het dan ook gebruikelijk om een bouwwerk met palen te funderen op een dieper gelegen zandlaag.

Heeft u ook een stevige fundatie nodig? Vul het onderstaande formulier in.

Expertise

Boogzinker

Deze methode is een kruising tussen een HDD en een zinker. Een voorgebogen spuitlans spuit de grond aan de voorkant weg. De afvoer van de grond vindt, net als bij de HDD, plaats via het boorgat en langs de voorgebogen stangen. Door de voorgebogen boorstangen bestaat de boorgang uit één grote bocht met een radius gelijk aan de radius van de boorstangen.

Heeft u vragen of wilt u een offerte aanvragen? Vul het onderstaande formulier in.

Expertise

Transport groter dan 110 mm (water)

Middels de waterzuiveringsinstallatie wordt het water drinkbaar gemaakt. Vanuit de waterzuiveringsinstallatie gaat het schone water onder druk door het transportnetwerk naar de distrubutienetwerken.

Heeft u vragen of wilt u een offerte aanvragen? Vul het onderstaande formulier in.

Expertise

Vrij verval

Bij afvalwater onderscheiden wij het vrij verval riool en het persriool. In het vrij verval riool wordt het afvalwater verzameld zonder druk. Een dergelijk ligt dus altijd op afschot, zo wordt bij het afvoeren gebruikt gemaakt van de zwaartekracht.

Heeft u vragen of wilt u een offerte aanvragen? Vul het onderstaande formulier in.

Diensten

Zetting als secundair effect

Niet alle zettingen treden direct op. Het is belangrijk alle zettingen in beeld te brengen: de zettingen die direct optreden, maar ook de zettingen die na de werkzaamheden kunnen optreden. Wij kijken graag in uw project mee naar de zettingen en ook hoe de zettingen verkleind kunnen worden.

Heeft u vragen of wilt u een offerte aanvragen? Vul het onderstaande formulier in.

Diensten

Stabiliteit op water

Wanneer de werkzaamheden vanaf een ponton uitgevoerd worden, is een pontonberekening nodig. De werkzaamheden en de opstelling op het ponton hebben effect op de stabiliteit van het ponton. Zoekt u een partij die hierover met u meedenkt?

Heeft u vragen of wilt u een offerte aanvragen? Vul het onderstaande formulier in.

Diensten

Zetting in de omgeving door werkzaamheden

Werkzaamheden kunnen effect hebben op de omgeving. Een bekend voorbeeld zijn de zettingen door het intrillen van damwanden. Het is daarom belangrijk om bij het ontwerp en in de uitvoering aandacht te hebben voor het effect van de werkzaamheden, zoals zettingen, op de omgeving.

Heeft u vragen of wilt u een offerte aanvragen? Vul het onderstaande formulier in.

Diensten

Stabiliteit grond

Bouwen gebeurd over het algemeen met grote en zware machines. Het werkterrein is niet altijd geschikt voor het zware materieel. Wij kijken voor u naar de mogelijkheden en adviseren u zodat het werk veilig uitgevoerd kan worden.

Heeft u vragen of wilt u een offerte aanvragen? Vul het onderstaande formulier in.

Diensten

Bouwkuip/bouwput

Wanneer een bouwkuip of bouwput nodig is, heeft dit effect op het ontwerp. Wij houden rekening met de bouwkuip in het ontwerp en werken voor u ook de bouwkuip zelf uit.

Heeft u vragen of wilt u een offerte aanvragen? Vul het onderstaande formulier in.

Diensten

Materieel in de omgeving

Of het nu in stedelijke of landelijke omgeving is, het materieel voor de uitvoering moet goed gekozen worden. Wij nemen dit voor u mee in het ontwerp.

Heeft u vragen of wilt u een offerte aanvragen? Vul het onderstaande formulier in.

Diensten

Boorspoeling

Bij de meeste boringen is boorspoeling essentieel. Wij rekenen voor u de boorspoeldrukken uit, maar kunnen ook advies geven over de samenstelling van de boorvloeistoffen.

Heeft u vragen of wilt u een offerte aanvragen? Vul het onderstaande formulier in.