Sleufloze technieken > HDD Horizontaal gestuurd

HDD Horizontaal gestuurd

Sleufloze technieken > HDD Horizontaal gestuurd

Het unieke van de Horizontal Directional Drilling is dat in alle richtingen kan worden geboord. Behalve deze ‘boorbewegingsvrijheid’ zijn er bij deze methode geen bouwkuipen nodig: de boring vindt direct vanaf het maaiveld plaats.

Omdat zowel horizontaal als verticaal bochten geboord kunnen worden is het mogelijk om de boorlijn om obstakels heen te leggen.

 

Het Boorproces
Benodigd materieel op locatie

Het belangrijkste werktuig is uiteraard de boorrig. Daarbij staan op de boorlocatie een generatorset, brandstoftank, waterbak en een werkplaatscontainer. 


Verder de menginstallatie om de boorvloeistof te men- van de boorgang meerdere keren plaats. Ook de grond- gen en een recycle-installatie.


Fase 1 Pilotboring

Met de boorrig, ook wel hydraulische boorunit, worden de boorstangen één voor één in de laatste fase van de booroperatie op de grond geduwd.


De buizen worden onderling met een plaats van het uittredepunt de leiding met een trek- schroefkoppeling verbonden tot één boorstreng. Aan kop gekoppeld aan de boorstreng.


Om te voorkomen dat de voorkant -‘op de kop’- van de boorstreng bevindt de leiding gaat draaien in het boorgat wordt tussen zich de boorkop.


Het boorgat is in deze fase klein, de ruimer en de leiding een wartellager gemonteerd. waardoor de boorspoeldruk hoog is

Fase 2 Ruimen van de boorgang

Wanneer de boorkop bij het uittredepunt boven de grond is gekomen is de pilotboring gereed. De boorkop aan het uiteinde van de boorstreng wordt nu vervangen door de ruimer. 

 

De boorstreng wordt nu met de ruimer teruggetrokken naar het intredepunt. Op de ruimer zijn nozzles en, afhankelijk van de grondsoort waardoor geboord wordt, ook beitels aangebracht. Achter de ruimer wordt opnieuw een boorstreng gekoppeld, om de verbinding tussen het in- en uittrede- punt te behouden.

 

De ruimer heeft een grotere diameter dan de boorkop en -de naam zegt het al- verruimt daardoor dus boor- gat. De doorsnede van het boorgat wordt bepaald door de diameter van de buis (of de samengestelde diameter bij meerdere buizen). 

 

Als het verschil tussen de diameter van de boorgang in de pilotfase en de uiteindelijk benodigde diameter groot is, vindt het ruimen van de boorgang meerdere keren plaats. Ook de grondsamenstelling kan aanleiding zijn om het ruimen te herhalen.

Fase 3 Intrekken leiding

In de laatste fase van de booroperatie wordt op de plaats van het uittredepunt de leiding met een trekkop gekoppeld aan de boorstreng. Om te voorkomen dat de leiding gaat draaien in het boorgat wordt tussen de ruimer en de leiding een wartellager gemonteerd. 

De boring is voltooid als de leiding volledig door het boorgat is getrokken. Bij het intrekken van een leiding met een geringe diameter (tot ± 110 milimeter doorsnede), door een korte tunnel (tot 100 ± meter) kan het intrekken met de laatste ruimoperatie worden gecombineerd.

Boorvloeistof 

Gedurende de drie fases van het boorproces wordt boorvloeistof gebruikt. Deze wordt via de boorstan- gen naar de boorkop getransporteerd. 

 

De boorvloeistof komt onder druk uit de boorkop en snijdt hiermee de grond los. De losgespoten grond mengt zich dan ook met de boorvloeistof. Het mengsel van grond en boor- vloeistof loopt langs de boorstreng via het boorgat naar het in- en uittredepunt.

 

Boorvloeistof is een mengsel van water, bentoniet en eventuele toevoegingen. De verhouding tussen deze ingrediënten is afhankelijk van de parameters voor de boring.

 

De parameters worden vastgesteld aan de hand van:
• de grondlagen die boorlijn doorkruist;
• het grondwater;
• de lengte van boorlijn;
• de aan te leggen leiding of leidingbundel; 

• de diameter van de tunnel.

 

De boorvloeistof heeft de volgende functies:
• het afpleisteren van het boorgat (voornamelijk in zand en grindlagen);
• druk in de boorgang houden;
• wegsnijden van grond (door de boorvloeistof onder druk de boorkop uit te spuiten);
• afvoeren van de weggesneden grond.

Vraag het Tunnelvisie handboek gratis fysiek of digitaal aan