Sleufloze technieken > Aandachtspunten bij de uitvoering

Aandachtspunten bij de uitvoering

Sleufloze technieken > Aandachtspunten bij de uitvoering

De keuze van een boorrig is vaak op basis van de berekende trekkracht waarbij een factor 2 voor veiligheid wordt aangehouden.

Te kiezen boorrig

Dus wanneer 4 ton trekkracht is berekend, moet de boorrig een trekkracht kunnen leveren van 8 ton. Bij een boorrig hoort ook nog ander materieel. Dit materieel moet ook ‘compatible’ zijn met de boorrig, waardoor dit vaste sets zijn. 

Hierdoor spelen naast de trekkracht ook andere elementen, zoals het toe te passen meetsysteem, de beschikbare lengte van de boorstangen en benodigde debieten boorvloeistof een rol bij de keuze voor een boorrig.

Uitvoeringsparameters

  Tijdens het boren registreert de boormeester ver- schillende parameters op een registratiesheet zoals het draaimoment, de trek of druk, de muddruk en de debieten. Deze parameters geven een beeld van het verloop van de boring.

Verder lezen?

Vraag het Tunnelvisie handboek gratis fysiek of digitaal aan