Sleufloze technieken > GFT Gesloten front techniek

GFT Gesloten Front Techniek

Sleufloze technieken > GFT Gesloten front techniek

Het unieke van de Gesloten Front Techniek is het met behulp van vijzels door de grond duwen van de (tunnel)buis vanuit een perskuip (of persput). Het is, evenals de OFT, een doorperstechniek. 

 

Bij de Gesloten Front Techniek graaft een tunnelboormachine (TBM) voor de buis uit. De tunnelboormachine heeft een afgesloten front waardoor met deze techniek ook onder de grondwaterstand kan worden gegraven.

De pers- en ontvangstkuip moeten dan uiteraard wel een waterdicht zijn. Voor een GFT wordt een rechte boorlijn ontworpen.

 

Tijdens het boren kan met tunnelboormachine(TBM), weliswaar beperkt, worden bijgestuurd om afwijkingen te voorkomen.

 

De te graven pers- en ontvangstput hoeven niet waterdicht te zijn door de afwezigheid van grondwater. Bij voldoende beschikbare ruimte rond de putten kunnen deze met een talud, zonder sleufbekisting, worden
aangelegd. Bij geringe ruimte kan de bekisting worden toegepast.

Tekening-GFT

Microtunneling

Goed om te weten, de Gesloten Front Techniek wordt ook wel microtunneling genoemd. De GFT komt namelijk in veel opzichten overeen met de aanlegmethode van grotere tunnels. 

 

De verschillen tussen tunnelboren en microtunneling zijn de diameter van de te graven tunnel en de locatie van de vijzels.

 

Microtunneling wordt toegepast bij de aanleg van tunnels met een doornede tot drie meter. Wat betreft de plaatsing van de vijzels bevinden deze zich bij microtunneling in de perskuip.

 

Bij het grotere tunnelboren zitten de vijzels aan de achterkant van de machine die zich daarmee dus afzet tegen de geplaatste lining.

IMG-20171201-WA0004

Het boorproces

De werkzaamheden starten met het prepareren van de bouwplaats en de aanleg van de pers- en ontvangst- kuip. 

Als de perskuip klaar is wordt het boormaterieel, zoals de vijzels en het persframe, aangevoerd en opgesteld. Het persframe geleidt de TBM en de buizen, om die reden is een nauwkeurige positionering van het persframe van cruciaal belang.


Na de opstelling van het materieel wordt de TBM in de perskuip ‘in stelling gebracht’. Voordat de TBM door de damwand wordt gevoerd en kan worden gestart met de boring wordt de richting van de boorlijn gecontroleerd.


Het graafwiel aan de voorzijde van de tunnelboormachine graaft de grond weg. De manier waarop de weggegraven grond wordt afgevoerd en het boorfront stabiel wordt gehouden is afhankelijk van het gekozen schild. 


Wanneer de tunnelboormachine voldoende op weg is, wordt de eerst buis aangelegd en weggedrukt. Dit proces gaat door tot de tunnelboormachine bij de ontvangstkuip is gearriveerd. Voordat de tunnelboormachine de ontvangskuip wordt doorgevoerd, controleert men eerst de positie van de TBM ten opzichte van de ontvangstkuip.


Om het boorfront stabiel te houden en de grond af te voeren kunnen drie verschillende schildtypes, met ieder hun specifieke eigenschap, worden ingezet. De drie types zijn het vloeistofschild, het drukbalansschild en het schild met mechanische grondsteun.


De keuze van het schildtype hangt af van onder andere de samenstelling van de grondlagen waar doorheen wordt geboord. 


Zo wordt het vloeistofschild voornamelijk gebruikt in niet-cohesieve gronden, het gronddrukbalansschild in cohesieve gronden en wordt het schild met mechanische grondsteun bij beide grondsoorten toegepast.