Sleufloze technieken > Aandachtspunten bij het ontwerp

GFT: Aandachtspunten bij het ontwerp

Sleufloze technieken > Aandachtspunten bij het ontwerp

Een Gesloten Front Boring kan in bijna alle grondsoorten worden uitgevoerd. De keuze van de boormachine hangt wel af van de grondsoort, dus het is belangrijk om de grondopbouw rond de boorlijn te weten.

De diepte van het grondonderzoek wordt bepaald door de te verwachten damwandlengte van de benodigde bouwkuip.

 

Geohydrologisch (grondwater) onderzoek
Hoewel een GFT boring geschikt is voor boren onder de grondwaterstand, zijn enkele boorparameters wel afhankelijk van het grondwaterniveau. Het in beeld brengen van de grondwaterstanden maakt dus deel uit van het onderzoek.

 

Dekking

De dekking is de afstand van de bovenkant van de tunnel- buis tot aan het maaiveld. Wanneer deze afstand korter is dan de diameter van de tunnelbuis, kan de grond worden opgedrukt. 

Om dit risico te voorkomen is het aan te raden om de dekking minstens zo groot als de diameter van de tunnelbuis te houden.

Boorlijn

De boorlijn van een GFT is bijna altijd recht. Afhan- kelijk van het buismateriaal kan een grote radius worden geboord. Dit kost de nodige aandacht in het ontwerp en tijdens de uitvoering. De diepte van de boorlijn is afhankelijk van eventuele objecten die ge- kruist worden.

 

We spreken van een Gesloten Front Techniek bij boordiameters van dertig centimeter tot drie meter. Bij diameters groter dan drie meter wordt de term tunnelboren gebezigd.

 

De minimale diameter is dertig centimeter. Bij diame- ters van dertig tot zestig centimeter is de buis niet toegankelijk. Dat maakt de tunnelboormachine dus tijdens de boring onbereikbaar. 

 

Een struikelblok als de tunnelboormachine onverhoopt vastloopt of an- derszins defect raakt tijdens de boring.

Boorlengte

De maximale boorlengte van een GFT is afhankelijk van de diameter van het boorgat, de diepte van de boorlijn en het buismateriaal. De perskracht loopt op met de lengte van de boring en de buis moet deze perskracht aankunnen. Wanneer het mogelijk is om tussensta- tions te gebruiken kan de boorlengte worden verlengd. Het gebruik van tussenstations is helaas niet voor elk buismateriaal mogelijk.

Verder lezen?

Vraag het Tunnelvisie handboek gratis fysiek of digitaal aan