Expertises

Stap 1: Kies Ondergrondse infrastructuur of Geotechniek

Expertise

Boringen: HDD

Het unieke van de Horizontal Directional Drilling is dat in alle richtingen kan worden geboord. Behalve deze ‘boorbewegingsvrijheid’ zijn er bij deze methode geen bouwkuipen nodig: de boring vindt direct vanaf het maaiveld plaats. Omdat zowel horizontaal als verticaal bochten geboord kunnen worden is het mogelijk om de boorlijn om obstakels heen te leggen.

Heeft u vragen of wilt u een offerte aanvragen? Vul het onderstaande formulier in.

Expertise

Hoge druk tranportnet > 40 bar

Gasleidingen zijn drukleidingen omdat gas onder druk wordt getransporteerd. Een hoge druk gasleiding vervoert het gas over grote afstanden (landelijk). Bij gas denkt men over het algemeen aan aardgas, maar het kan ook gaan over bijvoorbeeld CO2 stikstof, waterstof of waterstofsulfide.

Heeft u vragen of wilt u een offerte aanvragen? Vul het onderstaande formulier in.

Expertise

Middenspanning

Voor het vervoer tussen de steden worden middenspanningskabels gebruikt. Afhankelijk van hun functie en capaciteit hebben kabels verschillende diameters. Evenals bij netwerken voor leidingen maakt men weer onderscheid tussen transport- en distributiekabels in de vorm van hoogspanning en laagspanning.

Heeft u vragen of wilt u een offerte aanvragen? Vul het onderstaande formulier in.

Expertise

Laagspanning

Voor het vervoer in de wijken worden laagspanningskabels gebruikt.Afhankelijk van hun functie/capaciteit hebben kabels verschillende diameters. Evenals bij netwerken voor leidingen maakt men weer onderscheid tussen transport- en distributiekabels en hoogspanning en laagspanning.

Heeft u vragen of wilt u een offerte aanvragen? Vul het onderstaande formulier in.

Expertise

Algemeen (data)

Als wij het hebben over datakabels dan hebben wij het over communicatie op afstand. Nog geen honderdvijftig jaar geleden waren alleen de telefoonlijnen aanwezig. Na de telefoon is het snel gegaan en nu communiceren wij wereldwijd. Deze vooruitgang is in stappen gegaan waarbij verschillende datakabels zijn gebruikt.

Heeft u vragen of wilt u een offerte aanvragen? Vul het onderstaande formulier in.

Expertise

Telecom

Telecom is een verzamelnaam voor het delen van informatie over afstand. Voor telefonie, televisie, radio en internet worden verschillende typen kabels gebruikt, denk bijvoorbeeld aan coax voor TV en adsl voor telefonie.

Heeft u vragen of wilt u een offerte aanvragen? Vul het onderstaande formulier in.

Expertise

Glasvezel

Glasvezel is de nieuwste en snelste datakabel. In rap tempo wordt iedereen in Nederland aangesloten op het glasvezelnetwerk. Glasvezel kan gebruikt worden voor zowel tv kijken, bellen als internetten.

Heeft u vragen of wilt u een offerte aanvragen? Vul het onderstaande formulier in.

Expertise

Vrij verval

Bij afvalwater onderscheiden wij het vrij verval riool en het persriool. In het vrij verval riool wordt het afvalwater verzameld zonder druk. Een dergelijk ligt dus altijd op afschot, zo wordt bij het afvoeren gebruikt gemaakt van de zwaartekracht.

Heeft u vragen of wilt u een offerte aanvragen? Vul het onderstaande formulier in.

Expertise

WKO - Distributienet

Warmte-koude oplag is klimaatvriendelijk systeem om energie ondergronds op te slaan. De energie uit de ondergrondse bron wordt via het door ons ontworpen distributienetwerk naar uw gebouw gebracht.

Heeft u vragen of wilt u een offerte aanvragen? Vul het onderstaande formulier in.

Expertise

Bronontwerp

Warmte-koude oplag is klimaatvriendelijk systeem om energie ondergronds op te slaan. Om de energie op te slaan is een betrouwbare bron nodig. Voor een goed ontwerp staan wij garant.

Heeft u vragen of wilt u een offerte aanvragen? Vul het onderstaande formulier in.

Expertise

Stadsverwarming - Distributienet

In de energietransitie is één van de oplossingen een warmte-koude opslag (wko). Bij een wko zijn twee onderdelen te onderscheiden: de bron en het distrubutienetwerk. Wij denken graag met u mee als u kiest voor een wko-systeem.

Heeft u vragen of wilt u een offerte aanvragen? Vul het onderstaande formulier in.

Expertise

Transportnet

Het transportnetwerk van stadsverwarming vervoert het warme water over grotere afstanden. In het tracé ontwerp is het belangrijk de expansie van de leidingen mee te nemen.

Heeft u vragen of wilt u een offerte aanvragen? Vul het onderstaande formulier in.

Expertise

Hogedruk tot 12 bar

Gasleidingen zijn drukleidingen omdat gas onder druk wordt getransporteerd. Een hoge druk gasleiding vervoert het gas over grote afstanden (regionaal). Bij gas denkt men over het algemeen aan aardgas, maar het kan ook gaan over bijvoorbeeld CO2 stikstof, waterstof of waterstofsulfide.

Heeft u vragen of wilt u een offerte aanvragen? Vul het onderstaande formulier in.

Expertise

Persriool

Bij afvalwater onderscheiden wij het vrij verval riool en het persriool. In tegenstelling tot het vrij verval riool waarbij het afvalwater op natuurlijke wijze wordt ingezameld, staat een persriool voortdurend onderdruk. Dit persriool wordt voornamelijk gebruikt als transportleiding en kan ook ingezet worden om afvalwater tegen de zwaartekracht in af te voeren.

Heeft u vragen of wilt u een offerte aanvragen? Vul het onderstaande formulier in.

Expertise

Transport groter dan 110 mm (water)

Middels de waterzuiveringsinstallatie wordt het water drinkbaar gemaakt. Vanuit de waterzuiveringsinstallatie gaat het schone water onder druk door het transportnetwerk naar de distrubutienetwerken.

Heeft u vragen of wilt u een offerte aanvragen? Vul het onderstaande formulier in.

Expertise

Droge blusleiding

Op terrein waar het risico op grote branden hoog is, zoals industrieterreinen, is een blusleiding de oplossing zijn voor het snel voorzien van veel water. Een droge blusleiding wordt uitsluitend gebruikt bij brand, de leiding is dus leeg. Bij brand wordt een bron, zoals bijvoorbeeld een bluswagen van de brandweer, aangesloten op de leiding. De droge blusleiding zorgt voor een snelle verbinding naar de brandhaard.

Heeft u vragen of wilt u een offerte aanvragen? Vul het onderstaande formulier in.

Expertise

Natte blusleiding

Op terrein waar het risico op grote branden hoog is, zoals industrieterreinen, is een blusleiding de oplossing zijn voor het snel voorzien van veel water. Een natte blusleiding dient als watervoorziening bij het blussen van branden,waardoor het bluswater langdurig in grote hoeveelheden beschikbaar is.

Heeft u vragen of wilt u een offerte aanvragen? Vul het onderstaande formulier in.

Expertise

In sleuf

Heeft u vragen of wilt u een offerte aanvragen? Vul het onderstaande formulier in.

Expertise

GFT

Het unieke van de Gesloten Front Techniek is het met behulp van vijzels door de grond duwen van de (tunnel)buis vanuit een perskuip (of persput). Het is, evenals de OFT, een doorperstechniek. Bij de Gesloten Front Techniek graaft een tunnelboormachine (TBM) voor de buis uit. De tunnelboormachine heeft een afgesloten front waardoor met deze techniek ook onder de grondwaterstand kan worden gegraven. De pers- en ontvangstkuip moeten dan uiteraard wel een waterdicht zijn.

Heeft u vragen of wilt u een offerte aanvragen? Vul het onderstaande formulier in.

Expertise

OFT

Het unieke van de Open Front Techniek is de rechte boorlijn. Afhankelijk van de gekozen methode is de boring wel of niet stuurbaar. In tegenstelling tot GFT gebruikt men de OFT boven de grondwaterstand en/of op locaties waar kan worden bemalen. Wanneer wel (grond)water aanwezig zou zijn, zou door het open front op de boorlijn het water de persput instromen.

Heeft u vragen of wilt u een offerte aanvragen? Vul het onderstaande formulier in.

Expertise

Raketpersing

Pneumatische boortechniek wordt ook wel raketpersingen genoemd. Met een ‘horizontaal heiblok’ wordt de buis de grond ingeslagen. De raket heeft een torpedo vorm en bestaat uit een stalen cilinder met daarin een pneumatische beweegbare zuiger. De raket heeft ook een aambeeld waar de zuiger met kracht tegenaan slaat. Door de slag schuift de raket een klein stukje naar voren.

Heeft u vragen of wilt u een offerte aanvragen? Vul het onderstaande formulier in.

Expertise

Direct Drill©

Direct Drill® combineert de HDD en microtunneling techniek en legt in één fase met een continue boorproces de productbuis aan. De boorparameters zijn vergelijkbaar met de pilotfase van een HDD. Een verschil met de HDD is dat de productbuis ook als boorstang wordt gebruikt en direct achter de boorkop het boorgat in verdwijnt. Een ander verschil is dat slechts aan één zijde (alleen bij het intredepunt) materieel nodig is om de boring uit te voeren. Een zogenoemde PipePusher® genereert de duwkracht en duwt gecontroleerd de leiding het boorgat in.

Heeft u vragen of wilt u een offerte aanvragen? Vul het onderstaande formulier in.

Expertise

Direct Pipe©

Ook Direct Pipe® is een combinatie van de HDD-techniek en microtunneling. En ook bij deze methode is slechts aan één zijde (alleen bij het intredepunt) van de boring materieel nodig. Bij Direct Pipe® wordt aan de voorkant een graafwiel gelijk aan microtunneling gebruikt. Met een persstelling worden met behulp van vijzels de productpijp en de boormachine voorop de buis de grond in geduwd. De boorparameters komen grotendeels overeen met de boorparameters bij microtunneling. Een groot verschil is dat met deze methode van maaiveld naar maaiveld wordt geboord. Dat maakt de aanleg van bouwkuipen overbodig maakt.

Heeft u vragen of wilt u een offerte aanvragen? Vul het onderstaande formulier in.

Expertise

Boogboring

Een boogboring is een HDD met een doorlopende bocht. De productbuis moet hierdoor dus wel de boorstraal kunnen halen of al voorgebogen zijn. Hoewel de kruising door de doorlopende bocht in lengte klein is, is voor de ruimte voor de productbuis, voor hij het boorgat in gaat, groot.

Heeft u vragen of wilt u een offerte aanvragen? Vul het onderstaande formulier in.

Expertise

Boogzinker

Deze methode is een kruising tussen een HDD en een zinker. Een voorgebogen spuitlans spuit de grond aan de voorkant weg. De afvoer van de grond vindt, net als bij de HDD, plaats via het boorgat en langs de voorgebogen stangen. Door de voorgebogen boorstangen bestaat de boorgang uit één grote bocht met een radius gelijk aan de radius van de boorstangen.

Heeft u vragen of wilt u een offerte aanvragen? Vul het onderstaande formulier in.

Expertise

Hoogspanning

Voor het vervoer over grote afstanden worden hoogspanningskabels gebruikt. Afhankelijk van hun functie en capaciteit hebben kabels verschillende diameters. Evenals bij netwerken voor leidingen maakt men weer onderscheid tussen transport- en distributiekabels in de vorm van hoogspanning en laagspanning.

Heeft u vragen of wilt u een offerte aanvragen? Vul het onderstaande formulier in.