Expertises

Stap 1: Kies Ondergrondse infrastructuur of Geotechniek

Expertise

Remmingswerken

Bij een constructie in het water, zoals een sluis of een brug, is een remmingswerk als een vangrail. Een remmingswerk begeleidt een vaartuig veilig langs het kunstwerk. Het ontwerp van een remmingswerk zien wij als een mooie opdracht.

Heeft u vragen of wilt u een offerte aanvragen? Vul het onderstaande formulier in.

Expertise

Sluizen

Een sluis verbindt verschillende waterniveau’s. Een sluis is als een lift: het water tilt het schip met zijn passagiers naar het juiste niveau.

Heeft u vragen of wilt u een offerte aanvragen? Vul het onderstaande formulier in.

Expertise

Brugleuning

Hoewel het uiterlijk van de brugleuningen verschilt, hebben zij allemaal hetzelfde doel. De brugleuning geeft bescherming aan de gebruikers. Een veilige brugleuning vraagt om een gedegen berekening.

Heeft u vragen of wilt u een offerte aanvragen? Vul het onderstaande formulier in.

Expertise

Brugdek

Het brugdek draagt de verkeerslasten over naar de landhoofden. Van welk materiaal maakt u het brugdek? Hout, staal, beton, composiet of een combinatie hiervan?

Heeft u vragen of wilt u een offerte aanvragen? Vul het onderstaande formulier in.

Expertise

Landhoofd

Het landhoofd is de belangrijke schakel tussen de fundatie van de brug en het brugdek.

Heeft u vragen of wilt u een offerte aanvragen? Vul het onderstaande formulier in.

Expertise

Voorbelasten

Voorbelasten is een veel gebruikte methode om een terrein bouwrijp te maken. Is dit ook de oplossing waar u aan denkt? Wij rekenen de benodigde voorbelasting graag voor u uit en kijken ook zeker mee naar andere mogelijkheden.

Heeft u vragen of wilt u een offerte aanvragen? Vul het onderstaande formulier in.

Expertise

Bouwrijp maken

Bij het bouwrijp maken van een terrein, speelt zettingsgevoeligheid een belangrijke rol. Om de grond zo stabiel mogelijk te maken voor de gebruiksfase, kunnen verschillende methodes worden toegepast, bijvoorbeeld voorbelasten, verticale drainage en gewichtsneutraal aanvullen. Welke methode wilt u gaan gebruiken?

Heeft u vragen of wilt u een offerte aanvragen? Vul het onderstaande formulier in.

Expertise

Kerende hoogte

Kerende hoogte: de spanning zit hem tussen de hoogte van de dijk en de hoogte van het water. Wij brengen u graag op de hoogte over het veilige niveau van uw dijk.

Heeft u vragen of wilt u een offerte aanvragen? Vul het onderstaande formulier in.

Expertise

Paalfundering

In het westen van Nederland treffen wij vaak in de eerste meters slappe grondlagen aan. In dit gebied is het dan ook gebruikelijk om een bouwwerk met palen te funderen op een dieper gelegen zandlaag.

Heeft u ook een stevige fundatie nodig? Vul het onderstaande formulier in.

Expertise

Op staal (fundering)

Daar waar de draagkrachtige laag zich dicht onder maaiveld bevindt, kan een fundering op staal worden toegepast. Aan de hand van het grondonderzoek adviseren wij u graag over de fundering op staal.

Heeft u vragen of wilt u een offerte aanvragen? Vul het onderstaande formulier in.

Expertise

Kademuren

Kademuren zijn een belangrijk onderdeel van vaarwegen en havens. De kademuur zorgt namelijk voor de scheiding tussen land en water maar creert ook (werk)ruimte vlak aan het water. Wij rekenen graag uw kademuur door!

Heeft u vragen of wilt u een offerte aanvragen? Vul het onderstaande formulier in.

Expertise

Keermuur

Een keermuur is een permante grondkering. Een keermuur kenmerkt zich voornamelijk door een groot gewicht en een brede voet.

Heeft u vragen of wilt u een offerte aanvragen? Vul het onderstaande formulier in.

Expertise

Sleufkist

De sleufkist is, net als de berlinerwand, een tijdelijke grondkering. De sleufkist bestaat uit de standaardonderdelen schotten en staanders met stempels. De afmetingen van de onderdelen zijn ook standaard en verschillen per leverancier. Wij denken graag mee of en welke sleufkist voor uw project de juiste grondkering is.

Heeft u vragen of wilt u een offerte aanvragen? Vul het onderstaande formulier in.

Expertise

Berlinerwand

Een berlinerwand bestaat uit staanders (vaak van staal) en liggers (vaak van hout). De berlinerwand wordt vaak gebruikt als tijdelijke grondkering bij droge grond. Wij maken graag een ontwerp voor uw tijdelijke grondkering.

Heeft u vragen of wilt u een offerte aanvragen? Vul het onderstaande formulier in.

Expertise

Damwand

Damwand is een grondkering die voornamelijk permanente wordt gebruikt. Vaak zijn ze zichtbaar bij kademuren. Een damwand nodig van hout of staal? Wij rekenen graag de optimale damwand voor u uit.

Heeft u vragen of wilt u een offerte aanvragen? Vul het onderstaande formulier in.