Diensten

Onze adviezen en ontwerpen hebben een grote toegevoegde waarde omdat wij uw vraagstuk altijd vanuit verschillende invalshoeken benaderen.

 

Het begint met inzicht in de samenstelling van de bodem, maar ook alle andere projecttechnische aspecten én omgevingsfactoren als veiligheid, duurzaamheid worden zorgvuldig gewogen en gemonitord met als uiteindelijke doel een effectieve en efficiënte realisatie van uw opdracht.

Diensten

Grondsterkte

Naast zettingen en stabiliteit is de sterkte van de grond belangrijk voor uw constructie. De sterkte van grond is niet in één getal uit te drukken zoals dat bij staal of beton wel het geval is. Verschillende grondlagen, hebben een verschillende sterkte. Via grondonderzoek kunnen wij voor u de sterkte van de grond uitdrukken in parameters, maar ook kijken of de grond voor uw project sterk genoeg is.

Heeft u vragen of wilt u een offerte aanvragen? Vul het onderstaande formulier in.

Diensten

Dodebed

Bij boringen moet de (tunnel)boormachine zijn krachten kwijt. Het dodebed zorgt voor de overdracht van de krachten van de boormachine op de grond.

Heeft u vragen of wilt u een offerte aanvragen? Vul het onderstaande formulier in.

Diensten

Bepalen diameter leidingen

Naast het tracé, is ook de diameter van de leiding een belangrijke parameter in het leidingontwerp. Weet u welke capaciteit nodig is of gevraagd wordt, wij berekenen de diameter van de leiding.

Heeft u vragen of wilt u een offerte aanvragen? Vul het onderstaande formulier in.

Diensten

Bepalen capaciteit kabels

Naast het tracé, moet de kabel voldoende dik zijn om de gevraagde capiteit te leveren. Welke kabel gebruikt wordt is een belangrijke parameter in het ontwerp. Weet u welke capaciteit nodig is of gevraagd wordt, wij bepalen de juist kabel.

Heeft u vragen of wilt u een offerte aanvragen? Vul het onderstaande formulier in.

Diensten

Expansie bij warmteleidingen

Door de temperatuurverschillen kunnen warmteleidingen uitzetten en inkrimpen, dit noemt men expansie. Om de expansie op te vangen zijn verschillende ontwerpmogelijkheden.

Heeft u vragen of wilt u een offerte aanvragen? Vul het onderstaande formulier in.

Diensten

Trekvaste lengte bij bochten, eindkappen en afsluiters

Een tracé voor een leiding bevat meer dan enkel de leiding. Om een goed werkend systeem te krijgen, zijn de eindkappen, afsluiters maar ook de trekvaste lengte bij bochten minstens zo belangrijk.

Heeft u vragen of wilt u een offerte aanvragen? Vul het onderstaande formulier in.

Diensten

Appendages

Een tracé voor een leiding bevat meer dan enkel de leiding. Om een goed werkend systeem te krijgen, zijn de appendages minstens zo belangrijk.

Heeft u vragen of wilt u een offerte aanvragen? Vul het onderstaande formulier in.

Diensten

Aansluitingen

Om het medium naar de eindgebruiker te krijgen, zijn aftakkingen nodig van de hoofdleiding naar de eindgebruikers: aansluitingen.

Heeft u vragen of wilt u een offerte aanvragen? Vul het onderstaande formulier in.

Diensten

Steundrukken

Bij een GFT is het belangrijk dat het boorfront stabiel blijft. Hiervoor rekenen wij voor u de steundrukken uit die voor een stabiel boorfront nodig zijn.

Heeft u vragen of wilt u een offerte aanvragen? Vul het onderstaande formulier in.

Diensten

Boorspoeling

Bij de meeste boringen is boorspoeling essentieel. Wij rekenen voor u de boorspoeldrukken uit, maar kunnen ook advies geven over de samenstelling van de boorvloeistoffen.

Heeft u vragen of wilt u een offerte aanvragen? Vul het onderstaande formulier in.

Diensten

Trekkracht

Bij een HDD-boring wordt de buis in de laatste fase het boorgat ingetrokken. De benodigde trekkracht is afhankelijk van de boorlijn en de grondslag. Voor zowel de keuze van de boormachine als voor de sterkte van de buis i het belangrijk de trekkracht uit te rekenen.

Heeft u vragen of wilt u een offerte aanvragen? Vul het onderstaande formulier in.

Diensten

Perskracht

In plaats van een trekkracht, treden bij OFT en GFT een perskracht op. Het is belangrijk de perskracht te berekenen om het juiste materiaal (buis) en materieel (persstelling met vijzels) te kiezen.

Heeft u vragen of wilt u een offerte aanvragen? Vul het onderstaande formulier in.

Diensten

Bemaling

Wanneer een ontgraving onder het grondwaterniveau komt, dan pompt de bemaling het grondwater weg.

Heeft u vragen of wilt u een offerte aanvragen? Vul het onderstaande formulier in.

Diensten

Materieel in de omgeving

Of het nu in stedelijke of landelijke omgeving is, het materieel voor de uitvoering moet goed gekozen worden. Wij nemen dit voor u mee in het ontwerp.

Heeft u vragen of wilt u een offerte aanvragen? Vul het onderstaande formulier in.

Diensten

Leidingsterkte

Een leiding heeft te maken met verschillende belastingen. Uiteraard is het belangrijk het juiste materiaal met de juiste specificaties te kiezen. Wij maken de sterkteberekening van de leiding graag voor u.

Heeft u vragen of wilt u een offerte aanvragen? Vul het onderstaande formulier in.

Diensten

Bouwkuip/bouwput

Wanneer een bouwkuip of bouwput nodig is, heeft dit effect op het ontwerp. Wij houden rekening met de bouwkuip in het ontwerp en werken voor u ook de bouwkuip zelf uit.

Heeft u vragen of wilt u een offerte aanvragen? Vul het onderstaande formulier in.

Diensten

Uitlegtracé/boogopstelling

Een boring is een uitvoeringsmethode voor de aanleg van een buis. De buis moet dan wel op locatie uitgelegd kunnen worden. Voor een HDD spreekt men dan over een uitlegtracé omdat de buis in één streng klaar moet liggen. Afhankelijk van het materiaal van de buis kan het nodig zijn de buis klaar te liggen met een boogopstelling. Voor andere methodes wordt de buis in delen klaargelegd.

Heeft u vragen of wilt u een offerte aanvragen? Vul het onderstaande formulier in.

Diensten

Zetting als secundair effect

Niet alle zettingen treden direct op. Het is belangrijk alle zettingen in beeld te brengen: de zettingen die direct optreden, maar ook de zettingen die na de werkzaamheden kunnen optreden. Wij kijken graag in uw project mee naar de zettingen en ook hoe de zettingen verkleind kunnen worden.

Heeft u vragen of wilt u een offerte aanvragen? Vul het onderstaande formulier in.

Diensten

Zetting als onderdeel van de werkzaamheden

Niet alle zettingen treden direct op. Het is belangrijk alle zettingen in beeld te brengen: de zettingen die direct optreden, maar ook de zettingen die na de werkzaamheden kunnen optreden. Wij kijken graag in uw project mee naar de zettingen en ook hoe de zettingen verkleind kunnen worden.

Heeft u vragen of wilt u een offerte aanvragen? Vul het onderstaande formulier in.

Diensten

Zetting in de omgeving door werkzaamheden

Werkzaamheden kunnen effect hebben op de omgeving. Een bekend voorbeeld zijn de zettingen door het intrillen van damwanden. Het is daarom belangrijk om bij het ontwerp en in de uitvoering aandacht te hebben voor het effect van de werkzaamheden, zoals zettingen, op de omgeving.

Heeft u vragen of wilt u een offerte aanvragen? Vul het onderstaande formulier in.

Diensten

Stabiliteit op water

Wanneer de werkzaamheden vanaf een ponton uitgevoerd worden, is een pontonberekening nodig. De werkzaamheden en de opstelling op het ponton hebben effect op de stabiliteit van het ponton. Zoekt u een partij die hierover met u meedenkt?

Heeft u vragen of wilt u een offerte aanvragen? Vul het onderstaande formulier in.

Diensten

Stabiliteit grond

Bouwen gebeurd over het algemeen met grote en zware machines. Het werkterrein is niet altijd geschikt voor het zware materieel. Wij kijken voor u naar de mogelijkheden en adviseren u zodat het werk veilig uitgevoerd kan worden.

Heeft u vragen of wilt u een offerte aanvragen? Vul het onderstaande formulier in.

Diensten

Stabiliteit materieel

De stabiliteit van een constructie is net zo belangrijk als de sterkte ervan. Het is daarom ook belangrijk deze niet te vergeten in de berekeningen.

Heeft u vragen of wilt u een offerte aanvragen? Vul het onderstaande formulier in.

Diensten

Stabiliteit constructie

De stabiliteit van een constructie is net zo belangrijk als de sterkte ervan. Het is daarom ook belangrijk deze niet te vergeten in de berekeningen.

Heeft u vragen of wilt u een offerte aanvragen? Vul het onderstaande formulier in.

Diensten

Waterdruk

De stabiliteit van een constructie is net zo belangrijk als de sterkte ervan. Het is daarom ook belangrijk deze niet te vergeten in de berekeningen.

Heeft u vragen of wilt u een offerte aanvragen? Vul het onderstaande formulier in.

Diensten

Kwel

in verschillende grondlagen kunnen ook verschillende waterstanden heersen. Wanneer werkzaamheden een verbinding maken tussen deze verschillende grondwaterpakketen en grondwater gaat stromen noemen wij dit kwel. Kwel kan gevolgen hebben op de waterkwaliteit, maar ook op de grondwaterspanning in uw project. Wilt u weten of kwel een risico is voor uw project, wij zoeken het graag voor u uit.

Heeft u vragen of wilt u een offerte aanvragen? Vul het onderstaande formulier in.

Diensten

Opstellen materiaallijsten

De materiaallijst is de boodschappenlijst in uw aanbesteding: het bevat alle materialen en hoeveelheden die u voor het project nodig heeft. Op basis van de tekeningen en andere ontwerpdocumenten maken wij voor u de materiaallijsten.

Heeft u vragen of wilt u een offerte aanvragen? Vul het onderstaande formulier in.